Margit Holmgaard - autoriseret psykolog, specialist i børnepsykologi

Baggrund

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 1991.  

 

I 1996 blev jeg autoriseret, og i 2008 blev jeg godkendt som specialist i Børnepsykologi og Klinisk psykologi.

Jeg var i en årrække fra 2005 til 2014 beskikket som censor indenfor det psykologiske fagområde ved socialrådgiveruddannnelserne.

 

Fra 1991 til 1996 var jeg ansat i et tværfagligt team ved Familiebehandlingen i Århus Kommune.

Som en del af min ansættelse indgik jeg i et efteruddannelsesforløb ved Børnepsykiatrisk Hospital i Risskov.

 

Fra 1996 til 2005 var jeg ansat på Christian IX's Børnehjem i Århus - kun afbrudt af to gode barselsperioder.

Arbejdsindholdet var psykologiske undersøgelser, behandlingsforløb, krisearbejde og en rolle som intern konsulent.

 

Herefter startede jeg privatpraksis og var sideløbende deltidsansat i Mødrehjælpens projekt "Børn i Skyggen af Vold." 

Vi arbejdede med kvinder og børn, som har levet i voldsramte familier, og jeg beskæftigede mig hovedsageligt med behandling af børn både i børnegruppe, individuelt og gennem mor-barn og far-barn samtaler.

 

I 2008/09 deltog jeg i et samarbejde med Psykotraumatologisk Center ved Århus Universitet, hvor vi arbejdede med børnegrupper for børn, som havde oplevet fyrværkeribrænden i Seest. Udover metodeudvikling indgik evaluering af behandlingen som et væsentligt og lærerigt element i projektet.

 

Fra januar 2009  var jeg ved siden af min praksis ansat 15 timer ugentligt i Småbørnsteamet i Århus Kommune.

Småbørnsteamet fungerede som konsulenter i arbejdet med at sikre en relevant tidlig indsats for de mest udsatte 0-3 årige børn i kommunen.

I august 2011 sluttede jeg i Småbørnsteamet, og siden da har jeg været fuldtidspraktiserende i klinikken. 


Min grundlæggende faglige baggrund er dynamisk og systemisk/narrativ, og jeg supplerer med forskellige metoder afhængigt af klienternes behov og problematik. 

I årenes løb har jeg deltaget i mange kurser og en del videreuddannelse - i de seneste år med en særlig interesse for traumebehandling. I 2011 færdiggjorde jeg en to-årig uddannelse som EMDR-terapeut, og jeg anvender EMDR som supplement til mine øvrige metoder, når det vurderes relevant. EMDR er en dokumenteret virkningsfuld metode i traumebehandling, hvor tanker, følelser og kropsfornemmelser indgår i behandlingen.


Sideløbende har jeg været optaget af supervision og uddannet mig som supervisor, og jeg er godkendt af Psykologforeningen som supervisor på specialistniveau.Sidst opdateret: 11/01 2024 12:39:42

Foto: Margit Holmgaard
Medlem af Dansk Psykolog Forening

Psykologpraksis | Harald Jensens Plads 1, 2. th. | 8000 Århus C | 20 46 21 28 | psykolog@margitholmgaard.dk