Margit Holmgaard - autoriseret psykolog, specialist i børnepsykologi

Kontakt

Min psykologpraksis er del af et klinikfællesskab med fire andre psykologer.

 

Klinikken har følgende adresse:

Margit Holmgaard


Harald Jensens Plads 1. 2. th.

8000 Århus C

20 46 21 28

psykolog@margitholmgaard.dk

Se beliggenheden vist på et kort hos Google eller Krak


Priser:

Min timepris er 1100 kr.

Hvis jeres familie er medlem af Sygeforsikringen Danmark, gives et tilskud på 300 kr. pr gang til børn og unge under 18 år.

Det er en god ide, at undersøge, om du har en sundhedsforsikring, som kan dække psykologbehandling.


Priser for supervision i gruppe aftales konkret i forhold til gruppestørrelse og rammer i øvrigt.


Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring, så hvis du har fået en henvisning til psykolog gennem din læge, kan du få dækket mere end halvdelen af udgifterne til 12 konsultationer. 

Egenbetalingstaksten for den første konsultation er cirka 420 kr. og herefter cirka 370 kr. for hver af de efterfølgende sessioner af 45-50 minutters varighed. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark ydes herudover et tilskud på 200 kr. pr. gang.

Det er nu blevet en permanent aftale, at der ydes gratis psykologhjælp via sygesikringen til unge mellem 18 og 25 år, som er henvist pga. angst eller depression.


Du kan læse mere om betingelserne for lægehenvisning på regionens hjemmeside eller tale med din læge. På www.sundhed.dk/find behandler kan du se ventetider for psykologer, som arbejder under sygesikringen.


Jeg følger reglerne fra EU's persondataforordning, som vedrører sikker håndtering af personoplysninger (GDPR). I min klinik ligger en beskrivelse af min privatlivspolitik tilgængelig til gennemlæsning eller udlevering, hvis du ønsker dette.


 


Sidst opdateret: 11/01 2024 12:39:42

Foto: Margit Holmgaard
Medlem af Dansk Psykolog Forening

Psykologpraksis | Harald Jensens Plads 1, 2. th. | 8000 Århus C | 20 46 21 28 | psykolog@margitholmgaard.dk